TRÁI CÂY TRÁNG MIỆNG

1-  Nhãn.                                                            

2-  Thăng Long.

3-  Chuối.

4-  Ổi.

5-  Dưa Hấu.

6-  Mận.

7-  Xoài.

8-  Nho.

NƯỚC UỐNG – RAU CÂ

1-  Nước tắc đường.

2-  Nước chanh đường.

3-  Rau Câu cafe.

4-  Rau Câu bắp.

5-  Rau Câu dừa.

MỘT SỐ THỰC ĐƠN
NHẬN XÉT CỦA MỘT SỐ KHÁCH HÀNG